Składanie PIT 4R przez Internet

Chcesz składać pit 4r oraz inne pity jako pit przez Internet? Chcesz uzyskać dostęp do programu, który ułatwi ci i objaśni, jak dokładnie wypełniać rozliczenia pit, w tym pit 4r? Chcesz wysyłać poprzez ten program druk pit 4r do Urzędu Skarbowego? Chcesz wysyłać przez Internet również inne pity? Trafiłeś na właściwą stronę.
Poprzez program do pit prześlesz wypełnisz i wyślesz jako pit przez Internet deklarację pit 4r, która przeznaczona jest do wypełnienia przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularz pit 4r należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej, albo
siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności płatnika.

Deklarację pit 4r i pit 11 składa się do dwóch różnych urzędów skarbowych – według odpowiednio właściwości płatnika oraz podatnika.
Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest podmiot obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. A zatem płatnikiem można określić podmiot, który zapłaty dokonuje za osobę trzecią, nie jest nim natomiast podatnik wpłacający zaliczki na podatek dochodowy sam za siebie. Wtedy deklaracji pit 4R nie trzeba składać.

Rozliczenie podatku za 2012
Ten druk pit składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jeżeli ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację składa się następnego dnia pracującego). Jeżeli działalności płatnik zaprzestał przed tym terminem, deklarację składa się do dnia zaprzestania tej działalności. W przypadku płatników, którzy zawarli umowę aktywizacyjną przed dniem 26 października 2007 r. – formularz pit składa się do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.
UWAGA: W roku 2010 deklarację pit 4R za rok 2009 składa się do 1 lutego 2010; 31 styczeń przypada w niedzielę.
Informację pit 4r płatnik wypełnia również w przypadku, gdy dokonuje na wniosek podatnika złożony do 10 stycznia roku podatkowego rocznego obliczenia podatku (deklaracja pit 40, pit 40a).

Pit 4r nie trafia do podatnika tak, jak pit 11, który staje się podstawą do wypełnienia deklaracji rocznej – a zatem rocznego rozliczenia podatkowego. Regułą jest, że podatnik może wpisać w formularz pit odpowiednie pozycje właściwie wypełnionej deklaracji pit 11. Najprostsze zeznanie podatkowe na podatek pit będzie się pokrywało z danymi wskazanymi w pit 11, jak również odpowiednio wskazanymi pozycjami pit 4r. Jednak już w przypadku uzyskiwaniu przychodów z wielu umów o pracę koszty uzyskania przychodów należy ograniczyć maksymalnym ich limitem. Podobnie w przypadku wprowadzenia w druki pit ulg, jak ulga na dzieci (ulga prorodzinna) lub ulga na Internet, należy odpowiednio obniżyć dochód lub podatek w zależności o rodzaju przysługującej ulgi (ulga na dzieci – ulga prorodzinna – obniża podatek, ulga na Internet – obniża dochód). Ulgi te nie będą wyszczególnione w pit 4r.